Oprava cesty ze Slovenska

Dne 27.8.2008 na XVII.zasedáni zastupitelstva Trenčanského samosprávného kraje poslanci schválili:

a) predloženie projektu: "Rekonštrukcia cestnej komunikácie: Lazy p. Makytou – Kohútka" v rámci Operačného programu Cezhraničná spolupráca SR-ČR, ktorý je realizovaný Rozvojovou agentúrou TSK, n.o.
b) zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o finančný príspevok
c) spolufinancovanie projektu vo výške 1 500 tis. Sk t.j. 5% z celkových nákladov projektu: 30 000 tis. Sk.

 Naše společnost SKI CENTRUM KOHÚTKA se aktivně zapojila do příprav a jednání směřujících k rekonstrukci přístupové komunikace ze Slovenska.

Slevnili jsme lyžování pro rodiny s dětmi.