Ceník / Lyžařské kurzy

Ceny pro lyžařské kurzy pro sezónu 2018/2019:

Za lyžařský kurz lze považovat skupinu dětí a mládeže do 18 let a jejich pedagogický doprovod (instruktor, učitel, doktor). Pozor! Na každých 15 žáků je 1 permanentka pro učitele nebo zdravotníka zdarma. 

Pokyny pro lyžařské kurzy ve středisku SKI CENTRUM KOHÚTKA

 • Vedoucí skupiny zakoupí permanentky v den příjezdu do 15.30 h nebo následující den ráno od 8.30 h v centrální pokladně na hlavním parkovišti v areálu.
 • Permanentky se platí v hotovosti při odběru v pokladně, zástupci skupiny bude vystaveno potvrzení o prodeji.
 • Při odběru permanentek pro lyžařské kurzy je zástupce skupiny povinen sdělit název a adresu školy, kterou zastupuje a místo ubytování v areálu. Na požádání je povinen předložit seznam studentů a pedagogického dozoru.
 • Permanentka pro lyžařské kurzy je v ceně Kč 1.350,- resp. 1050,- (mimosezónní cena do 21.12.2018 a od 18.3.2019) pro pětidenní kurz  a Kč 1.400,- resp. 1.100,- (mimosezónní cena do 21.12.2018 a od 18.3.2019) pro šestidenní kurz. V případě zájmu si mohou účastníci lyžařského kurzu zakoupit u pokladny jakýkoli jiný lístek.
 • Novinkou je zavedení bodového lístku pro lyžařské kurzy. Jedná se lístek s hodnotou 300 bodů za zvýhodněnou cenu Kč 800,-.
 • Platnost permanentky končí poslední den (den odjezdu) ve 12.00 h, u bodového lístku vyjetím jeho hodnoty.
 • Při poškození může být v případě magnetického lístku  na pokladně jednou zdarma vyměněn (při odevzdání poškozeného). Každá další výměna je za Kč 30,- V případě poškození čipové karty je za výměnu účtován poplatek Kč 100,-
 • Při ztrátě permanentky může být vydána náhradní pouze při předložení jejího registračního čísla (1759....), proto doporučujeme opsat toto číslo při zakoupení.
 • Jízdné bude vráceno pouze v případě vážného úrazu účastníka lyžařského kurzu a to pouze ve výši jízdného za zbývající dny do konce kurzu. Jiné onemocnění ani náhlá změna klimatických podmínek nejsou důvodem ke vrácení jízdného.
 • Účastníci lyžařského kurzu jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců lyžařského střediska, horské služby a bezpečnostních pravidel pro pohyb na sjezdovkách a přepravních zařízeních střediska.
 • Na kurzovní pernamentky nelze uplatnit žádné další slevy ani akce.

Ceník je pouze orientační, provozovatel si vyhrazuje právo na jeho úpravu dle aktuálních povětrnostních a jiných podmínek.Konečná aktuální cena je známa pouze v reálném čase na pokladnách lyžařského střediska.

  Slevnili jsme lyžování pro rodiny s dětmi.