Ceník / Lyžařské kurzy

Ceny pro lyžařské kurzy pro sezónu 2023/2024:

Za lyžařský kurz lze považovat skupinu dětí a mládeže do 15 let a jejich pedagogický doprovod (instruktor, učitel, doktor). Pozor! Na každých 15 žáků je 1 permanentka pro učitele nebo zdravotníka zdarma. 

Pokyny pro lyžařské kurzy ve středisku SKI CENTRUM KOHÚTKA

 • Vedoucí skupiny zakoupí permanentky v den příjezdu do 15.30 h nebo následující den ráno od 8.30 h v centrální pokladně na hlavním parkovišti v areálu.
 • Permanentky se platí v hotovosti při odběru v pokladně, zástupci skupiny bude vystaveno potvrzení o prodeji. Po dohodě lze sjednat při odběru skipasů fakturační prodej se splatností faktury do ukončení lyžařského kurzu. Nutno předložit mailové spojení účtárny školy nebo odpovědné osoby a přesné fakturační údaje.
 • Při odběru permanentek pro lyžařské kurzy je zástupce skupiny povinen sdělit název a adresu školy, kterou zastupuje a místo ubytování v areálu. Na požádání je povinen předložit seznam studentů a pedagogického dozoru.
 • Permanentka pro lyžařské kurzy je v ceně Kč 1.950,- pro pětidenní kurz  a Kč 1.850,- pro  kurz 4/5 dnů V případě zájmu si mohou účastníci lyžařského kurzu zakoupit u pokladny jakýkoli jiný lístek.
 • Možnost využití bodového lístku pro lyžařské kurzy. Jedná se lístek s hodnotou 300 bodů za zvýhodněnou cenu Kč 1.490,-.
 • Platnost permanentky končí poslední den (den odjezdu) ve 12.00 h (po dohodě možno prodloužit), u bodového lístku vyjetím jeho hodnoty.
 • Při poškození čipové karty je za výměnu účtován poplatek Kč 100,-
 • Při ztrátě permanentky může být vydána náhradní pouze při předložení jejího 23-tří místného registračního čísla na zadní straně karty, proto doporučujeme opsat nebo vyfotit toto číslo při zakoupení.
 • Jízdné bude vráceno pouze v případě vážného úrazu účastníka lyžařského kurzu a to pouze ve výši jízdného za zbývající dny do konce kurzu. Jiné onemocnění ani náhlá změna klimatických podmínek nejsou důvodem ke vrácení jízdného.
 • Vrácení čipových karet po skončení lyžařského kurzu je možné pouze hromadně, za celý kurz přinese na pokladnu čipové karty pouze jeden účastník (instruktor) a ten obdrží částku celkem. Nelze vracet ve drobných (100 Kč a 200 Kč). Karty musí být funkční, nepoškozené, rovné a nepopsané. V opačném případě nebude za poškozené karty vrácena záloha. O tom, zda je karta nepoškozená rozhodne pokladní.
 • Účastníci lyžařského kurzu jsou povinni dbát pokynů zaměstnanců lyžařského střediska, horské služby a bezpečnostních pravidel pro pohyb na sjezdovkách a přepravních zařízeních střediska.
 • Na kurzovní permanentky nelze uplatnit žádné další slevy ani akce.
 • Na kurzovní permanentky nelze uplatnit slevu "Beskydy card"!

Ceník je pouze orientační, provozovatel si vyhrazuje právo na jeho úpravu dle aktuálních povětrnostních a jiných podmínek.Konečná aktuální cena je známa pouze v reálném čase na pokladnách lyžařského střediska.

  Slevnili jsme lyžování pro rodiny s dětmi.