Slovenští lyžaří jsou ve SKI CENTRUM KOHÚTKA pojištěni!

Pojistná smlouva pokračuje i v sezoně 2019/20. Vzhledem k poloze našeho SKI CENTRA KOHÚTKA přímo na hranici jsme přistoupili k naprosto zásadnímu a ojedinělému kroku v rámci lyžařských areálů v celé České republice i na Slovensku. S Allianz - Slovenskou pojišťovnou jsme uzavřeli rámcovou pojistnou smlouvu, která kryje pro slovenské občany všechna rizika spojená se zimními sporty v našem areálu. Velká většina slovenských návštěvníků ani neví, že překročili státní hranici a že lyžují v jiné zemi. Měli by tedy mít cestovní pojištění, což není pravidlem.  Od 5.2.2016 se nám podařilo po složitém jednání s pojišťovnou vyjednat podmínky komplexního pojištění pro všechny, kteří mají zakoupenu platnou jízdenku na přepravní zařízení společnosti SKI CENTRUM KOHÚTKA, a.s.

ASSISTANCE: +421 252 933 113  ČÍSLO POJISTNEJ ZMLUVY: 669 00 70 203

Citace z pojistné smlouvy:

 

  1. Poistenie sa vzťahuje na  liečebné náklady vzniknuté v dôsledku zranenia počas vykonávania zimných športov v lyžiarskom stredisku  SKI CENTRUM KOHÚTKA, a to najmä poskytnutie prvej pomoci a odvoz do najbližšieho vhodného zdravotníckeho zariadenia, ako aj úraz, batožinu a zodpovednosť za škodu  v zmysle Osobitných poistných podmienok pre cestovné poistenie a asistenčné služby platné pre tarifu 1R901. 
  2. Poistenie sa vzťahuje na škody vzniknuté na území Českej republiky. 
  3. Poistenie sa riadi Všeobecnými poistnými podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby zo dňa    22.6.2009 (VPP)  a Osobitnými poistných podmienkami pre cestovné poistenie a asistenčné služby (OPP), platné pre tarifu 1R901, ak nie je v tejto zmluve dojednané inak. 

V případě pojistné události je tedy nutno po konzultaci s Horskou službou a provozovatelem oznámit pojistnou událost, doložit platnou jízdenku do střediska, lékařskou správu a potřebné dokumenty, které vyžaduje pojišťovna. Hromadná pojistná smlouva kryje přepravu a ošetření Horskou službou, nutné léčebné výlohy, přepravu helikoptérou nebo sanitkou do lékařského žařízení, odpovědnost za způsobené škody a pojištění zavazadel. Pojištění se řídí pojistnými podmínkami v příloze ke stažení. 

Toto platí také pro slovenské lyžařské kurzy!

Slevnili jsme lyžování pro rodiny s dětmi.